1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Δυνατότητα εφαρμογής

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις  και τυχόν πολιτικές ή έγγραφα προς τα οποία παρέχεται σύνδεσμος στο παρόν (εφεξής, «ΓΟΠ») ισχύουν για όλες τις παραγγελίες μέσω του ιστότοπου https://www.myrtofyllo.gr/ (εφεξής, ο «Ιστότοπος»). Η ατομική επιχείρηση Μυρτόφυλλο, Μάρθα Λάζαρη θα αναφέρεται εφεξής ως «Επιχείρηση / εμείς / εμάς / μας». 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες ΓΟΠ πριν παραγγείλετε Προϊόντα (όπως ορίζονται παρακάτω) από τον Ιστότοπο. Παραγγέλνοντας τα Προϊόντα μας, δηλώνετε ότι συναινείτε και θα συμμορφώνεστε με:

α. Τους παρόντες ΓΟΠ

β. τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου μας, και

γ. Την Πολιτική Απορρήτου μας

και βεβαιώνετε ότι είσαστε ικανός/ή να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις και ότι έχετε την απαιτούμενη ηλικία στη χώρα σας για να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις. Εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι δεν πληροίτε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία σας.

1.2. Συμβαλλόμενο μέρος

Ο Ιστότοπος για την πώληση αγαθών μέσω του Διαδικτύου λειτουργεί με ευθύνη της:

ΜΥΡΤΌΦΥΛΛΟ, ΜΆΡΘΑ ΛΆΖΑΡΗ

Μαυρούδι Ηγουμενίτσας

Τ.Κ. 46100

Ελλάδα

Α.Φ.Μ: 042518780

Νομίμως εκπροσωπούμενη από την: Μάρθα Λάζαρη

Στην απίθανη περίπτωση που έχετε παράπονα σχετικά με Προϊόντα που αγοράσατε από τους Ιστότοπους ή σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε αξιώσεις νόμιμης εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email, στη διεύθυνση: sales@myrtofyllo.gr.

Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι η διεύθυνση τιμολογίου πρέπει να είναι στη χώρα του προορισμού παράδοσης.

1.3. Τροποποίηση των ΓΟΠ

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στους ΓΟΠ ανά πάσα στιγμή και οποιεσδήποτε αλλαγές θα είναι αποτελεσματικές από τη δημοσίευση των νέων ΓΟΠ στον Ιστότοπο. Εσείς και οποιαδήποτε σύμβαση πώλησης μεταξύ μας, θα υπόκειται στην έκδοση των ΓΟΠ που ισχύουν τη στιγμή που παραγγέλνετε Προϊόντα από τον Ιστότοπο.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

2.1. Πρόσκληση

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα Προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπο αποτελούν πρόσκληση για αγορά μόνο και δεν αποτελούν προσφορά ή μονομερή σύμβαση πώλησης από την πλευρά μας. 

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία Ολοκλήρωσης Αγορών και κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΑΓΟΡΆΣ», παρέχετε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς, εντούτοις, όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται από εσάς υπόκεινται στην αποδοχή από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. 

Έχουμε το δικαίωμα να μην δεχτούμε την παραγγελία σας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρουμε ευθύνη και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Παραδείγματα των περιπτώσεων κατά τις οποίες ενδέχεται να μην δεχτούμε την παραγγελία σας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

α) μη διαθεσιμότητα των Προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο,

β) λανθασμένη τιμολόγηση των Προϊόντων στον Ιστότοπο,

γ) λανθασμένη περιγραφή των Προϊόντων στον Ιστότοπο,

δ) αν δεν μπορούμε να λάβουμε έγκριση της πληρωμής σας,

ε) αν λάβουμε αρνητική αναφορά πιστοληπτικής ικανότητας,

στ) αν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε τους ΓΟΠ,

ζ) αν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι εμπλέκεστε σε δόλιες ή εγκληματικές δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους,

η) αν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι δεν είστε καταναλωτής αλλά εμπορικός αγοραστής.

Αν δεν μπορούμε να δεχτούμε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και δεν θα χρεωθείτε για το Προϊόν.

2.2. Διαδικασία εγγραφής

α) Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή ή να συνεχίσετε χωρίς εγγραφή. Όταν επιλέγετε την «Εγγραφή» θα έχετε τα στοιχεία σας καταχωρισμένα για την επόμενη φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα Προϊόν και δεν θα χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία. Και οι δύο επιλογές απαιτούν ορισμένα υποχρεωτικά πεδία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου) σε μια φόρμα παραγγελίας. Όταν επιλέγετε την «Εγγραφή» μπορεί να σας ζητήσουμε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας την επόμενη φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα Προϊόν. 

Αυτό υπόκειται στην αυστηρή προϋπόθεση ότι θα έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας διατηρείται πάντα ασφαλής και εμπιστευτικός. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις οδηγίες ασφαλείας ή/και τις συστάσεις που σας δίνουμε και να μας ενημερώσετε αμέσως εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή εάν ο κωδικός πρόσβασής σας καταστεί διαθέσιμος σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για την προστασία του Ιστότοπου.

Συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο δεν είναι παραπλανητικό και είναι αληθές, ακριβές και πλήρες από κάθε άποψη και ότι θα μας ειδοποιήσετε μέσω email στη διεύθυνση info@myrtofyllo.gr για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό το περιεχόμενο. 

β) Λάβετε υπόψη ότι τα Προϊόντα στο καλάθι αγορών σας και στη λίστα επιθυμιών σας δεν είναι δεσμευμένα και ενδέχεται να αγοραστούν από άλλους πελάτες ή/και να αφαιρεθούν από το καλάθι αγορών σας.

2.3. Στάδια υποβολής παραγγελίας

Δεν υφίσταται δεσμευτική σύμβαση αγοράς έως ότου δεχτούμε την παραγγελία σας, όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.3. (ζ) παρακάτω. 

Συμφωνείτε ότι αφότου κάνετε κλικ στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΑΓΟΡΆΣ», οι παραγγελίες σας στον Ιστότοπο αποτελούν δεσμευτικές προσφορές για την αγορά των Προϊόντων που αναγράφονται στο καλάθι αγορών σας από εμάς, βάσει των παρόντων ΓΟΠ (εφεξής, «Προϊόν» ή «Προϊόντα»).

Στάδια μέχρι την αποδοχή της παραγγελίας σας:

α) Αφού επιλέξετε ένα Προϊόν και το τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας θα κατευθυνθείτε στη σελίδα πληρωμής και Ολοκλήρωσης Αγορών (εφεξής, «ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ»). Αφού επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής και παράδοσης θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κουμπί « ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ » στο τέλος της διαδικασίας Ολοκλήρωσης Αγορών.  Κάνοντας κλικ στο κουμπί « ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ », υποβάλλετε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη μιας σύμβασης αγοράς.

β) Πριν υποβάλετε την παραγγελία σας, θα σας δοθεί η ευκαιρία να ελέγξετε την επιλογή σας, να ελέγξετε τη συνολική τιμή της παραγγελίας σας, να διορθώσετε τυχόν λάθη στα εισαχθέντα στοιχεία και να επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής και παράδοσης.

γ) Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και οι επιλογές παράδοσης των Προϊόντων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον προορισμό παράδοσης.

δ) Οι παραλλαγές τόσο στις διαδικασίες κατασκευής που χρησιμοποιούμε όσο και στις ιδιότητες προβολής του εξοπλισμού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την προβολή του Ιστότοπου ενδέχεται να επηρεάσουν τα χρώματα των Προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο και τα Προϊόντα που σας παραδίδονται μπορεί να διαφέρουν ως προς την εμφάνιση σε δευτερεύοντα σημεία. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν μικρές διαφορές από προϊόν σε προϊόν καθώς όλα τα Προϊόντα μας δημιουργούνται κατά παραγγελία και είναι χειροποίητα.

ε) Δεν δεχόμαστε παραγγελίες σε περίπτωση που η αντίστοιχη διεύθυνση παράδοσης που δηλώνετε είναι η διεύθυνση μιας οντότητας ή ενός ατόμου που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που αποδεχτούμε μια παραγγελία και στη συνέχεια αντιληφθούμε ότι η αντίστοιχη διεύθυνση παράδοσης για την εν λόγω παραγγελία είναι η διεύθυνση μιας οντότητας ή ενός ατόμου που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων, θα έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε αυτήν την παραγγελία κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς μέσω email ή τηλεφώνου.

στ) Μετά την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς σας σε εμάς, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης της παραγγελίας με τη διεύθυνση χρέωσης και παράδοσης, τον αριθμό παραγγελίας, τις λεπτομέρειες των Προϊόντων που επιλέξατε, την τελική τιμή και τον τρόπο αποστολής. Αυτό το email δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς/παραγγελίας σας, αλλά αποκλειστικά επιβεβαίωση ότι έχουμε λάβει την παραγγελία σας.

ζ) Η αποδοχή της προσφοράς/παραγγελίας σας και η σύναψη σύμβασης αγοράς δηλώνεται με ένα email που επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν έχουν αποσταλεί.

Αν αλλάξετε γνώμη μετά την αγορά του(των) Προϊόντος(ων), διαβάστε στην ενότητα 7 τα δικαιώματά σας για την επιστροφή του Προϊόντος και την επιστροφή των χρημάτων σας.

Λάβετε υπόψη ότι μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας. Αν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: sales@myrtofyllo.gr.

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα Προϊόντα είναι διαθέσιμα εφόσον υπάρχουν σε απόθεμα. Το επίπεδο διαθεσιμότητας αποθεμάτων που εμφανίζεται θα ενημερώνεται τακτικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση (αλλά αυτές οι αλλαγές δεν θα ισχύουν για Προϊόντα για τα οποία έχετε υποβάλει παραγγελία). Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό Προϊόντων που μπορούν να πωληθούν σε εσάς.

Στην απίθανη περίπτωση κατά την οποία τα Προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, θα σας ειδοποιήσουμε στη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας και θα σας επιστραφούν τα χρήματα μέσω της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των Προϊόντων. 

Δεν φέρουμε ευθύνη εάν ορισμένα Προϊόντα δεν υπάρχουν σε απόθεμα ή δεν είναι διαθέσιμα. 

4. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ

4.1. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές των Προϊόντων στον Ιστότοπο είναι οι τιμές μόνο για τα Προϊόντα. Περιλαμβάνουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ (ή άλλους φόρους επί των πωλήσεων) αλλά δεν περιλαμβάνουν τη χρέωση παράδοσης (κατά περίπτωση). Η συνολική τιμή της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεπόμενων εξόδων και των εξόδων παράδοσης, θα εμφανίζεται στο τέλος της διαδικασίας Ολοκλήρωση Αγοράς. Επιβεβαιώνοντας την παραγγελία, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την τιμή των Προϊόντων. Η τιμή δεν μπορεί να προσαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ολοκλήρωσης Αγοράς.

Προσοχή: Όλες οι παραγγελίες υποβάλλονται στην Επιχείρηση, η οποία είναι Ελληνική οντότητα, συνεπώς ο εκδότης της κάρτας σας ή ο πάροχος τρόπου πληρωμής μπορεί να εφαρμόσει άλλες διεθνείς τραπεζικές χρεώσεις. Επιπλέον, εάν η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα ή άλλη μέθοδος πληρωμής δεν εκφράζεται στο νόμισμα της αγοράς σας, η τελική τιμή θα χρεωθεί στο νόμισμα της κάρτας σας. Αυτή θα υπολογιστεί και θα χρεωθεί από τον εκδότη της κάρτας σας. Η Επιχείρηση δεν έχει κανέναν έλεγχο επί αυτών των χρεώσεων και δεν μπορεί να προβλέψει το ποσό. Επικοινωνήστε με την εκδότρια τράπεζά σας για περισσότερες πληροφορίες πριν υποβάλετε την παραγγελία σας.

4.2. Λανθασμένη τιμολόγηση

Λάβετε υπόψη ότι εάν η σωστή τιμή ενός Προϊόντος είναι χαμηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να απορρίψουμε μια παραγγελία σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό και θα σας στείλουμε το Προϊόν.

Εάν η σωστή τιμή ενός Προϊόντος είναι υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στον Ιστότοπο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, για να ζητήσουμε τις οδηγίες σας προτού αποδεχτούμε την παραγγελία σας. Εάν αποδεχτούμε και επεξεργαστούμε την παραγγελία σας σε περίπτωση που ένα σφάλμα τιμολόγησης είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και θα μπορούσε εύλογα να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμολόγηση, ενδέχεται να καταγγείλουμε τη σύμβαση, να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που έχετε καταβάλει και να απαιτήσουμε την επιστροφή των Προϊόντων που σας παρασχέθηκαν.

4.3. Αλλαγές στην τιμολόγηση

Ενδέχεται να αλλάξουμε τις τιμές των Προϊόντων που αναφέρονται στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ειδοποίηση, αλλά τέτοιες αλλαγές δεν θα ισχύουν για Προϊόντα για τα οποία έχετε υποβάλει παραγγελία. 

5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1. Συνολική τιμή

Η συνολική τιμή για την παραγγελία σας θα είναι η τιμή αγοράς των Προϊόντων που έχετε επιλέξει, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν πρόσθετων εξόδων (π.χ. έξοδα παράδοσης κ.λπ.).

Η συνολική τιμή για τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν είναι πληρωτέα όταν υποβάλλετε την παραγγελία σας μέσω του Ιστότοπου. 

5.2. Μέθοδοι πληρωμής 

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με:

α) Πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Εάν πληρώνετε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα (εισάγοντας τα στοιχεία πληρωμής σας στους Ιστότοπους του αντίστοιχου παρόχου πληρωμής), διατηρούμε το δικαίωμα επικύρωσης του ονόματος, της διεύθυνσης και άλλων προσωπικών στοιχείων που παρέχετε κατά τη διαδικασία παραγγελίας σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων τρίτων. Παρέχοντας τέτοια στοιχεία πληρωμής, συναινείτε στη διενέργεια αυτών των ελέγχων. Λάβετε υπόψη ότι αυτό γίνεται μόνο για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Δεν πραγματοποιείται πιστωτικός έλεγχος και δεν επηρεάζεται η πιστοληπτική σας ικανότητα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε θα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σε αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου μας.

Βεβαιώνετε ότι η χρησιμοποιούμενη πιστωτική/χρεωστική κάρτα είναι δική σας και ότι όλα τα σχετικά στοιχεία που παρέχετε σε εμάς συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος και της διεύθυνσης είναι πλήρη, σωστά και ακριβή. Βεβαιώνετε επίσης ότι η πιστωτική/χρεωστική κάρτα είναι έγκυρη και τα εισαχθέντα στοιχεία πληρωμής είναι σωστά. Εάν το ίδρυμα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα αρνείται να εγκρίνει την πληρωμή σε εμάς, δεν θα δεχτούμε την παραγγελία σας και δεν φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις ή για αδυναμία παράδοσης και δεν υποχρεούμαστε να σας γνωστοποιήσουμε τον λόγο της άρνησης.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν χρεώσεις ή άλλα ποσά που ενδέχεται να επιβληθούν από τον εκδότη της κάρτας ή την τράπεζά σας ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας από εμάς της πληρωμής με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα σύμφωνα με την παραγγελία σας.

Εάν η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα δεν εκφράζεται στο νόμισμα της αγοράς που αναφέρεται στους Ιστότοπους, η τελική τιμή ενδέχεται να χρεωθεί στο νόμισμα της κάρτας ή του λογαριασμού σας. Αυτή η τελική τιμή υπολογίζεται και χρεώνεται από τον εκδότη της κάρτας σας ή την τράπεζά σας και ως εκ τούτου δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος, δαπάνη, χρέωση ή άλλη επιβάρυνση που ενδέχεται να υποστείτε λόγω της χρέωσης από τον εκδότη της κάρτας σας σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της αγοράς σας που εμφανίζεται στους Ιστότοπους.

β) Άλλες μέθοδοι πληρωμής

Μπορείτε να δείτε τις διαφορετικές μεθόδους πληρωμής που προσφέρουμε στη σελίδα Ολοκλήρωση Αγοράς και να επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής που είναι διαθέσιμη στη χώρα σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέτουμε ή να καταργούμε μεθόδους πληρωμής από καιρό σε καιρό κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Έχετε τη δυνατότητα να διευθετήσετε τις αξιώσεις μας για πληρωμή μόνο με τη χρήση μη αμφισβητούμενων ή οριστικών και τελεσίδικων απαιτήσεων.

5.3. Χρέωση

Σύμφωνα με τη μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε ενδέχεται να σας χρεώσουμε αμέσως για τα Προϊόντα (μαζί με τις σχετικές χρεώσεις παράδοσης).

5.4. Προϋποθέσεις πληρωμής

Για την ασφάλειά σας, το όνομα και η διεύθυνση χρέωσης πρέπει να αντιστοιχούν στην πιστωτική κάρτα ή σε άλλη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την πληρωμή. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία που δεν συμμορφώνεται με αυτό ή με τα άλλα κριτήρια ασφαλείας μας.

5.5. Συγκαταθέσεις

Λάβετε υπόψη ότι εάν πληρώνετε online δηλώνετε ότι συμφωνείτε ρητά με τον έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας μέσω της υποβολής ερωτήσεων στους επίσημα εξουσιοδοτημένους οργανισμούς πιστωτικής προστασίας, πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς πιστωτικής έρευνας και σε τρίτα μέρη που είναι συμβεβλημένα με την Επιχείρηση.   

Επίσης, συμφωνείτε ρητά με τη χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων από τους παρόχους πρόληψης απάτης ηλεκτρονικού εμπορίου με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, καθώς και σε ψηφιακά δημιουργημένα προφίλ ή τεκμαιρόμενα δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. 

5.6. Νόμισμα

Δεχόμαστε την πληρωμή στο νόμισμα πληρωμής που καθορίζεται για τη χώρα της Επιχείρησης.

Εάν η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα ή η μέθοδος πληρωμής σας δεν εκφράζεται στο νόμισμα της αγοράς σας που αναφέρεται στον Ιστότοπο, η τελική τιμή μπορεί να χρεωθεί στο νόμισμα της κάρτας ή του λογαριασμού σας. Αυτή η τελική τιμή υπολογίζεται και χρεώνεται από τον εκδότη της κάρτας σας ή την τράπεζά σας ή τον πάροχο της μεθόδου πληρωμής σας και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος, δαπάνη, χρέωση ή άλλη επιβάρυνση που ενδέχεται να υποστείτε λόγω της χρέωσης από τον εκδότη της κάρτας σας ή τον πάροχο της μεθόδου πληρωμής σας σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της αγοράς σας που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.1. Παράδοση

Στη διαδικασία Ολοκλήρωση Αγοράς μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη μέθοδο παράδοσης από αυτές που προσφέρονται για την επιλεγμένη διεύθυνση παράδοσης. Θα καταβάλουμε προσπάθεια να αποστείλουμε την παραγγελία σας σύμφωνα με τους εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης.

Τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν θα παραδοθούν στη διεύθυνση παράδοσης που παρέχετε από τη συμβεβλημένη μας υπηρεσία παράδοσης. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση αποστολής που παρέχετε είναι έγκυρη και σωστή. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν η εν λόγω διεύθυνση παράδοσης είναι λανθασμένη ή ελλιπής. 

Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται αλλαγές στη διεύθυνση αποστολής μετά την υποβολή της παραγγελίας σας.

Εάν η παράδοση από μέρους μας των Προϊόντων καθυστερήσει εξαιτίας γεγονότος εκτός του ελέγχου μας, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε και θα λάβουμε μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες της καθυστέρησης. Εφόσον προβούμε σε αυτές τις ενέργειες, δεν θα φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος, αλλά εάν υπάρχει κίνδυνος σημαντικής καθυστέρησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λύσουμε τη σύμβαση και να λάβετε επιστροφή χρημάτων για τα Προϊόντα που πληρώσατε αλλά δεν παραλάβατε.

Λάβετε υπόψη ότι δεν κάνουμε παραδόσεις σε ξενοδοχεία ή ταχυδρομικές θυρίδες.

Κατά την παραλαβή, πρέπει να ελέγξετε ότι η αποστολή είναι ακριβής και πλήρης.

Θα καταβάλουμε προσπάθειες για την παράδοση των Προϊόντων σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εάν το έχετε ζητήσει, αλλά γενικά δεν μπορούμε να δώσουμε δεσμευτικές υποσχέσεις ότι θα το πράξουμε.

6.2. Παρακράτηση κυριότητας

Μέχρι την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς, τα Προϊόντα παραμένουν στην κυριότητά μας.

Με την παραλαβή του Προϊόντος, κάθε κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του Προϊόντος θα μεταβιβαστεί σε εσάς. 

Λάβετε υπόψη ότι στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική μεταπώληση ή διανομή των Προϊόντων μας που πωλούνται στον Ιστότοπο.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

7.1. Διαδικασία ακύρωσης

Ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη σύμβαση πώλησης που συνάψατε μαζί μας εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων σας χωρίς αιτιολογία. 

Το δικαίωμα ακύρωσης αρχίζει την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας σας και λήγει δεκατεσσάρων (14) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας (εφεξής, «Προθεσμία ακύρωσης»). Πρέπει να επιστρέψετε τα Προϊόντα εντός της Προθεσμίας ακύρωσης.

Λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής εξατομικευμένων Προϊόντων ή τρυπητών κοσμημάτων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Στάδια για την ακύρωση:

α) Ενημερώστε μας:

Μυρτόφυλλο

Λάζαρη Μάρθα

Μαυρούδι, Ηγουμενίτσα

Τ.Κ. 46100

Ελλάδα

Email: sales@myrtofyllo.gr

7.2. Συνέπειες της ακύρωσης 

α) Θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του λιγότερο ακριβού τύπου βασικής παράδοσης που προσφέρουμε (δηλαδή εάν επιλέξετε να παραδοθεί το Προϊόν με υψηλότερο κόστος, τότε θα επιστρέψουμε μόνο το ποσό που θα είχατε πληρώσει για τον λιγότερο ακριβό τύπο βασικής παράδοσης που προσφέρουμε).

β) Θα προβούμε στην επιστροφή των χρημάτων με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα για την επιστροφή των χρημάτων.

(γ) Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που παραλαμβάνουμε τα Προϊόντα από εσάς.

(δ) Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει δασμούς ή φόρους απευθείας στις αρμόδιες αρχές κατά την εισαγωγή των Προϊόντων που θέλετε να επιστρέψετε, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση επιστροφής τέτοιων δασμών ή φόρων από τις αρχές.

(ε) Ενδέχεται να μειώσουμε το επιστρεφόμενο ποσό της τιμής των Προϊόντων (εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης) ανάλογα με τυχόν μείωση της αξίας των Προϊόντων, εάν αυτή προκλήθηκε από μέρους σας. Εάν σας επιστρέψουμε την τιμή που καταβλήθηκε πριν μπορέσουμε να επιθεωρήσουμε τα Προϊόντα και αργότερα ανακαλύψουμε ότι τα έχετε χειριστεί με μη αποδεκτό τρόπο, οφείλετε να μας πληρώσετε ένα κατάλληλο ποσό. 

(στ) Διατηρήστε το δελτίο παράδοσης μέχρι να λάβετε την επιστροφή των χρημάτων σας.

(ζ) Εάν το προϊόν που επιστρέφετε αγοράστηκε σε νόμισμα διαφορετικό από το τοπικό σας νόμισμα, τα χρήματα θα επιστραφούν στο ίδιο νόμισμα της αγοράς. Λόγω διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το επιστρεφόμενο ποσό μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από το αρχικό καταβληθέν ποσό.

(η) Γενικά, δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης ή επιστροφής εξατομικευμένων Προϊόντων. 

(θ) Λάβετε υπόψη ότι εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε μόνο μέρος μιας παραγγελίας που αγοράστηκε με προσφορά έκπτωσης/προωθητικής ενέργειας, η προσφορά έκπτωσης/προωθητικής ενέργειας θα επαναϋπολογιστεί.

(ι) Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε μόνο μέρος μιας παραγγελίας που αγοράστηκε με προσφορά έκπτωσης/προωθητικής ενέργειας, το επιστρεφόμενο ποσό θα υπόκειται στο ελάχιστο ποσό αγοράς που προβλέπεται στην προσφορά, η αξία της έκπτωσης θα προσαρμοστεί αναλόγως και θα επιστραφεί μόνο το ποσό που σχετίζεται με το Προϊόν που επιστρέφεται. Εάν τα Προϊόντα που επιστρέφονται έχουν ως αποτέλεσμα το υπόλοιπο σύνολο να είναι κάτω από το ελάχιστο επίπεδο αγοράς της προσφοράς, τότε το ποσό της έκπτωσης θα αφαιρεθεί από το ποσό της επιστροφής χρημάτων. 

Για παράδειγμα, μια έκπτωση 10% (με ελάχιστο ποσό αγοράς 100 ευρώ) θα αφαιρεθεί εάν τα προϊόντα που επιστρέφονται έχουν ως αποτέλεσμα η συνολική αξία της παραγγελίας να είναι κάτω από 100 ευρώ. Σε περίπτωση προωθητικής ενέργειας με κλιμακωτές τιμές, θα επιστρέφεται πάντα το χαμηλότερο ποσό.

Για αντικείμενα που έρχονται σε ένα και μόνο κουτί («κανονικό σετ»), εάν θέλετε να επιστρέψετε κάποιο από τα αντικείμενα αυτά, θα πρέπει να επιστρέψετε και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα που περιείχε το εν λόγω σετ. 

Για αγορά πολλών προϊόντων με πακέτο προσφοράς, όπου σας έγινε προσφορά ή έκπτωση λόγω αγοράς ενός ή περισσότερων προϊόντων (π.χ. αγοράστε 3 προϊόντα και κερδίστε 10% έκπτωση σε κάθε ένα ή όποια η έκπτωση αναφέρεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά), μπορείτε να επιστρέψετε μεμονωμένα οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που αγοράστηκαν. Ωστόσο, σε περίπτωση που επιλέξετε να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράστηκαν ως σύνολο, παρακαλούμε σημειώστε ότι η Επιχείρηση θα προσαρμόσει την τιμή προσφοράς χρεώνοντας την κανονική τιμή για τα υπόλοιπα προϊόντα που αγοράσατε ως μέρος του πακέτου. Κατά συνέπεια, η Επιχείρηση θα αφαιρέσει από το ποσό που θα σας επιστραφεί (δηλ. την τιμή έκπτωσης που πληρώσατε για το προϊόν ή τα προϊόντα του πακέτου που έχετε επιστρέψει) τη διαφορά μεταξύ της κανονικής τιμής και της τιμής έκπτωσης των υπόλοιπων προϊόντων που δεν έχετε επιστρέψτε.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγυόμαστε ότι τα Προϊόντα είναι εμπορεύσιμης ποιότητας και χωρίς ελαττώματα υλικών ή κατασκευής, υπό την προϋπόθεση ότι υπόκεινται σε κανονικές συνθήκες χρήσης. Δεν παρέχεται πρόσθετη εγγύηση.

Στην απίθανη περίπτωση που διαπιστώσετε ότι τα Προϊόντα σας είναι ελαττωματικά βάσει αυτής της εγγύησης, επικοινωνήστε με το sales@myrtofyllo.gr. Θα σας ζητηθεί ένα αποδεικτικό αγοράς (π.χ. η απόδειξη αγοράς ή δώρου), συνεπώς φροντίστε να το κρατήσετε. Θα έχετε την επιλογή να λάβετε ένα Προϊόν αντικατάστασης, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή πλήρη επιστροφή χρημάτων. 

Για την Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε με το: sales@myrtofyllo.gr. 

9. ΕΥΘΥΝΗ

Η Επιχείρηση φέρει ευθύνη απέναντί σας μόνο για ζημία που προκλήθηκε εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αμέλειας. 

Αυτός ο περιορισμός ευθύνης δεν αποκλείει την ευθύνη μας (i) για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια, (ii) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση, ή (iii) για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν θα φέρουμε ευθύνη, σε κάθε περίπτωση, είτε συμβατικώς, εξ αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αμέλειας ή παράβασης νομικής υποχρέωσης), είτε με άλλο τρόπο που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες ΓΟΠ για:

– οικονομικές ζημίες (που περιλαμβάνουν ενδεικτικά, απώλεια εισοδήματος, εσόδων, δεδομένων, πραγματικών ή αναμενόμενων κερδών, συμβάσεων, επιχειρηματικών συναλλαγών, ευκαιριών ή αναμενόμενης εξοικονόμησης), ή

– απώλεια υπεραξίας ή φήμης, ή

– ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες που υποστήκατε εξαιτίας ή σε σχέση με τους παρόντες ΓΟΠ.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η συνολική ευθύνη βάσει των ΓΟΠ είτε προκύπτει βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβασης νομικής υποχρέωσης είτε με άλλο τρόπο δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 100% της τιμής των Προϊόντων που παραγγείλατε από εμάς.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας. Συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε cookies, το είδος πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας και υπό ποίες συνθήκες γνωστοποιούμε πληροφορίες. Η Πολιτική Απορρήτου μας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη χρήση cookies) ενσωματώνεται και αποτελεί μέρος των παρόντων ΓΟΠ.

11. ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11. 1. Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε αυτή τη σύμβαση σε κάποιον άλλο

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων ΓΟΠ σε άλλο νομικό πρόσωπο της Επιχείρησης ή τρίτο μέρος με το οποίο έχουμε νομική σχέση. Θα διασφαλίσουμε σε κάθε περίπτωση ότι η μεταβίβαση δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας βάσει των παρόντων ΓΟΠ.

11.2. Χρειάζεστε τη συγκατάθεσή μας για να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας σε κάποιον άλλο

Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων ΓΟΠ σε άλλο άτομο μόνο εάν συμφωνήσουμε σε αυτό εγγράφως.

11.3. Κανείς άλλος δεν έχει δικαιώματα δυνάμει των παρόντων ΓΟΠ 

Οι παρόντες ΓΟΠ ισχύουν μεταξύ εσάς και εμάς. Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει δικαιώματα επιβολής των σχετικών όρων.

11.4. Εάν μέρος των παρόντων ΓΟΠ κριθεί παράνομο από δικαστήριο, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να ισχύουν

Κάθε μία από τις ενότητες των παρόντων ΓΟΠ λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή σχετική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε από αυτές είναι παράνομη, οι υπόλοιπες ενότητες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

11.5. Ακόμα και αν καθυστερήσουμε την εφαρμογή των παρόντων ΓΟΠ, μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας μεταγενέστερα

Εάν δεν επιμείνουμε αμέσως να προβείτε σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια βάσει των παρόντων ΓΟΠ, ή εάν καθυστερήσουμε να λάβουμε μέτρα εναντίον σας σχετικά με την παραβίαση από εσάς των παρόντων ΓΟΠ, αυτό δεν θα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προβείτε σε εκείνες τις ενέργειες και δεν θα μας εμποδίσει να λάβουμε μέτρα εναντίον σας αργότερα.

11.6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Επιχείρηση ή ο ισχύων τρίτος κάτοχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, την κυριότητα και τα συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του σχεδιασμού, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο, και τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κείμενα, ονόματα, σχέδια προϊόντων, λογότυπα, εικόνες, γραφικά, βίντεο και άλλες εικονογραφήσεις (εφεξής, «Περιεχόμενο»). Κανένα από τα περιεχόμενα στον Ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του Περιεχομένου που εμφανίζεται στον Ιστότοπο. 

Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στο Περιεχόμενο του Ιστότοπου, αλλά η λήψη, προβολή ή χρήση αυτού του Περιεχομένου από τον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εφόσον το Περιεχόμενο παραμένει άθικτο και τηρούνται όλες οι δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων αποκλειστικής ιδιοκτησίας.

Πέραν της παραπάνω άδειας, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, προσαρμογή, αναπαραγωγή ή αλλαγή του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του ή η ενσωμάτωση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του σε άλλο ιστότοπο, διαδικτυακή πλατφόρμα ή παρόμοιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την Επιχείρηση.

Το λογότυπο MYRTOFYLLO handmade macrame είναι, μεταξύ άλλων, σήμα κατατεθέν της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση παρακολουθεί τη χρήση των εμπορικών σημάτων της και θα λάβει κατάλληλα μέτρα έναντι σε κάθε μορφή παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας.     

11.7. Ποιοι νόμοι ισχύουν για τους παρόντες ΓΟΠ και πού μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή

Οι παρόντες ΓΟΠ διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, αποκλείοντας τυχόν παραπομπές σε αλλοδαπό δίκαιο. Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων δεν ισχύει. Η Ελλάδα είναι ο αποκλειστικός τόπος εκδίκασης για όλες τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με τους παρόντες ΓΟΠ. Αυτό δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτής στη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Η Επιχείρηση είναι επίσης εξουσιοδοτημένη να ασκήσει αγωγή στην τοποθεσία του πελάτη.

11.8. Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Ο καταναλωτής που διαμένει στην Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για εναλλακτική επίλυση διαφορών που προβλέπει μια εξωδικαστική μέθοδο επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με και απορρέει από ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, εάν είστε Ευρωπαίος καταναλωτής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την πλατφόρμα για την επίλυση τυχόν διαφοράς που απορρέει από την ηλεκτρονική σύμβαση που συνάπτεται με τον Ιδιοκτήτη. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

11.9. Έλεγχος εξαγωγών και κυρώσεις
Η Επιχείρηση θα αντιπαραβάλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη με τους σχετικούς καταλόγους ελέγχου των εξαγωγών και κυρώσεων. Η αντιπαραβολή θα πραγματοποιείται κάθε φορά που επικαιροποιείται οποιοσδήποτε κατάλογος κυρώσεων. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι η παρούσα Εντολή Αγοράς και η εκτέλεσή της δεν θα ενέχει κανένα όφελος, άμεσο ή έμμεσο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται σε οποιονδήποτε σχετικό κατάλογο κυρώσεων, όπως ο «Ενοποιημένος κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων» που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις από την ΕΕ και ο «Κατάλογος Specially Designated Nationals and Blocked Persons («SDN»)» της υπηρεσίας U.S. OFAC. 


Η παρούσα Εντολή Αγοράς τίθεται σε ισχύ μόνο αν μετά τις αντιπαραβολές στο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων σχετικά με τις εξαγωγές που διενεργούνται από την Επιχείρηση κατά τον χρόνο της αποστολής των παραγγελθέντων αγαθών δεν διαπιστωθεί αντιστοιχία. Σε περίπτωση αθέτησης του παρόντος όρου ή σε περίπτωση παράβασης της εμπορικής νομοθεσίας ή των κανονισμών για ελέγχους των εξαγωγών ή για κυρώσεις, και ειδικά στην περίπτωση που, από αντιπαραβολές στις οποίες έχει προβεί η Επιχείρηση, προκύψει αντιστοιχία, η παρούσα Εντολή Πληρωμής δεν θα τεθεί σε ισχύ και η Επιχείρηση δεν θα έχει υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά ούτε να καταβάλει αποζημίωση για μη εκτέλεση της παραγγελίας. Οι παραγγελίες που είναι ακόμα σε εξέλιξη θα ανακαλούνται αμέσως. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Επιχείρηση θα έχει δικαίωμα να διακόπτει οποιαδήποτε παράδοση αγαθών, αν απαιτείται από κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών και περιορισμούς στο εμπόριο. Αποκλείεται οποιαδήποτε αποζημίωση για μη εκτέλεση. 
 

Τελευταία αναθεώρηση στις 14 Φεβρουαρίου 2022

Copyright © 2022 MYRTOFYLLO HANDMADE MACRAME. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.